รูปสวย. ภาพถ่ายโฮสต์ในกระถาง

Hosta เป็นพืชสวนครัวที่ขาดไม่ได้โฮสต์กระถาง

Hosta ดูสวยงามและเป็นธรรมชาติในการจัดดอกไม้โฮสต์กระถาง

ทุกชนิดและพันธุ์เป็นไม้ล้มลุกอย่างแน่นอนโฮสต์กระถาง

ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีโฮสต์มากกว่าห้าสิบประเภทที่แตกต่างกันโฮสต์กระถาง

Hosta แพร่พันธุ์โดยการแบ่งพุ่มไม้การปักชำและการหว่านเมล็ดโฮสต์กระถาง

สีใบไม้: สีเขียวในเฉดต่างๆเหลืองน้ำเงินเขียว - น้ำเงินทองโฮสต์กระถาง

ลายเส้นหรือจุดที่สลับซับซ้อนเป็นจุดเด่นของพืชชนิดนี้โฮสต์กระถาง

การเติบโตที่แคระแกรนและลักษณะที่ไม่แข็งแรงเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเจ็บป่วยโฮสต์กระถาง

การปลูกไม้ยืนต้นตกแต่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากโดยเฉพาะโฮสต์กระถาง

หลังจากออกดอกผลไม้จะปรากฏบนยอดโฮสต์กระถาง

โฮสต์เหมาะสำหรับเตียงดอกไม้และขอบ