ภาพถ่ายดอกไม้ลูปิน

ในการจัดดอกไม้ผู้ปลูกดอกไม้มักใช้ลูปินเนื่องจากดอกไม้อาจเป็นสีฟ้าสีขาวสีแดงสีชมพูสีแดงเข้มบางครั้งอาจเป็นสีไตรรงค์

ลูปิน

ภาพถ่ายของหมาป่ากับพื้นหลังของรั้วเก่า

ลูปิน

สีและสีที่หลากหลาย

ลูปิน

ภาพถ่ายของหมาป่าสีขาว

ลูปิน

ลูปิน

ลูปิน

ลูปิน

ลูปิน