ทำไมดอกโบตั๋นไม่บาน: สาเหตุและวิธีการกำจัดคำแนะนำและเคล็ดลับ

ผู้ปลูกดอกไม้มือสมัครเล่นมักบ่นว่าดอกโบตั๋นของพวกเขาออกดอกน้อยหรือไม่บานเลยทำไมดอกโบตั๋นไม่บาน

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ:

- พื้นที่ลงจอดผิด: เปียกหรือแห้งแรเงาทำไมดอกโบตั๋นไม่บาน

- พุ่มไม้แบ่งไม่ถูกต้อง: หน่วยงานใหญ่หรือเล็กเกินไป

- การปลูกถ่ายที่หายากมาก - พุ่มไม้อ่อนแอลงและแก่ตัวลงทำไมดอกโบตั๋นไม่บาน

- การปลูกถ่ายบ่อยเกินไป: มากกว่าหนึ่งครั้งทุก 4-5 ปี

- ความลึกของการปลูกตื้นหรือลึกเกินไป

- เมื่อให้อาหารมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนจำนวนมาก

- ขาดโพแทสเซียมในพื้นดินทำไมดอกโบตั๋นไม่บาน

- เพิ่มความเป็นกรดของพื้นผิวดิน

- การรดน้ำไม่เพียงพอสภาพอากาศแห้งขาดสารอาหารในช่วงที่ดอกตูมกำลังก่อตัวทำไมดอกโบตั๋นไม่บาน

- อากาศร้อนแห้งเกินไปหรือมีฝนตกในช่วงที่มีการสร้างตาและออกดอก

- ใบถูกตัดเมื่อต้นปีที่แล้วเกินไป

- รากของพืชได้รับความเสียหายจากไฝหนูหรือหนูทำไมดอกโบตั๋นไม่บาน

- พืชได้รับความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคใด ๆ (เช่นไส้เดือนฝอยเพลี้ยไฟโรคใบไหม้หรือเน่าเทา)

หากคุณประสบกับปัญหาเดียวกันให้วิเคราะห์สาเหตุข้างต้นและพิจารณาว่าข้อใดอาจเป็นอันตรายต่อโบตั๋นของคุณและกำจัดมัน